Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

I kapitlet finns standardritningar och krav som rör

  • kajer
  • flytbryggor
  • vattenvägar
  • farleder
  • frakttrafik Södra Skärgården
  • båtplatser
  • sjösäkerhetsanordningar
  • kanalmurar
  • färjelägen

För en detaljerad beskrivning av de krav som ställs på marina konstruktioner, se dokumentet. ”Kravställande på kajer och stödmurskonstruktioner” till höger på sidan.

Kontakta kompetens ”Färjelägen, farleder och kajer” om du har frågor.