Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

I kapitlet finns standardritningar och krav som rör

  • kajer
  • flytbryggor
  • vattenvägar
  • farleder
  • frakttrafik Södra Skärgården
  • båtplatser
  • sjösäkerhetsanordningar
  • kanalmurar
  • färjelägen

För en detaljerad beskrivning av de krav som ställs på marina konstruktioner, se dokumentet. ”Kravställande på kajer och stödmurskonstruktioner” till höger på sidan.

Kontakta kompetens ”Färjelägen, farleder och kajer” om du har frågor.

Dokument
Ritningar
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.