Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:3
Foto: Jonas Andersson

Det finns flera aspekter kring vatten som påverkar förutsättningarna för att genomföra projekt. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede klarlägga frågor kring dagvatten, skyfall samt högvatten. I samband med framtagande av detaljplaner utreds planens påverkan på dagvatten, skyfall och högvatten. Även i projekt som inte föregås av en detaljplan behöver dessa frågor utredas i ett tidigt skede. Frågor att beakta är:

 

  • Bidrar projektet/åtgärden till att öka belastningen på recipienten jämfört med nuläget?
  • Finns det strukturplansåtgärder för skyfall att ta hänsyn till eller finns det strukturplansåtgärder som bör genomföras i samband med projektet?
  • Finns det högvattenskydd att ta hänsyn till eller planerade högvattenskydd som bör genomföras i samband med projektet?

 

Under avsnitten 2HA, 2HB och 2HC finns mer information och stödmaterial kring dagvatten, skyfall respektive högvatten.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.