Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Aluminium eller zinkanoder i vattensystemet Göta Älv, Göteborgs inre och yttre hamnar samt södra och norra skärgården. 

Det råder emellanåt oklarheter vilket anodmaterial man ska/bör använda vid galvaniskt korrosionsskydd av stålkonstruktioner i vatten.    

I texten nedan förklaras varför man i bland ska välja anoder av aluminium och ibland zink.

 

Katodiskt korrosionsskydd i havsvatten 

I havsvatten ska man uteslutande använda sig av aluminiumanoder. Aluminiumanoden har en viktminskning på ca 3,2 kg A/år

Göteborgs yttre hamnar och södra och norra skärgården ligger i havsvatten.

 

Katodiskt korrosionsskydd i bräckt vatten

I bräckt vatten kan man använda både zinkanoder och aluminiumanoder. Aluminiumanoder används när salthalten överstiger ca 0,7 %. Aluminiumanoden kräver en salthalt på minst ca 0,7 % för att vara verksam. Salthalt under ca 0,7 % leder till att anoden slutar att fungera (den blir passiv).

Zinkanoder bör därför används när salthalten understiger ca 0,7 %.

Det är viktigt att man är uppmärksam på om det finns sötvattenutlopp (från t.ex älvar) vilket kan leda till att det blir fickor/vikar som har markant avvikande salthalt.

 

Katodiskt korrosionsskydd i sötvatten (älvvatten)

I sötvatten används Zinkanoder (i vissa fall även magnesium). Eftersom det är minimalt med salter/klorider i sötvatten så kan inte aluminiumanoder användas.

Zinkanoden har en viktminskning på ca 11,2 kg A/år

Göteborgs inre hamnar ligger (mestadels) i sötvatten. Här är dock variationerna många, beroende på t.ex. låg avtappning från Vänern i kombination med pålandsvind på västkusten vilket leder till saltvatten-inträngning i Göta älv. Därför är gränsen mellan sött och salt vatten emellanåt ”flytande” i Göta älv.

 

Summering

Som tidigare nämnt är det viktigt att man noggrant analyserar vattnets salthalt när man ska installera galvaniskt korrosionsskydd på stål-konstruktioner i vatten.

Aluminiumanoder förbrukas med en hastighet av ca 3,2 kg A/år. Medan en Zinkanod förbrukas med ca 11,2 kg A/år.

Anodvikten (aluminium/zink) som ska installeras skiljer sig i storleksordningen 3,5ggr för att ge samma livslängd. 

Att installera zinkanoder i havsvatten kräver 3,5 ggr så mycket anodvikt för att få samma livslängd som med aluminiumanoder.

I bräckt vatten måste man ta reda på salthalten innan man bestämmer anodlegering. 

Att installera aluminiumanoder i sötvatten är att ”kasta bort pengar”. Aluminiumanoden ger inget skydd alls. Fel val kostar pengar. 

Dokument

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.