Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Figur ovan: Spårvagnslast SPV 2 och karakteristiska värden på vertikala laster och avstånd mellan axlar. 

Ett tågsätt ska antas bestå av en vagn enligt figur ovan. Spårvagnslast SPV 2 består av två laster, SPV 2A och SPV 2B. Vid beräkning av en bros konstruktionsdelar ska spårvagnslasten SPV 2 vara uppställd på för varje del och varje snittstorhet mest ogynnsamma sätt. Största lasteffekt av respektive spårvagnslast SPV 2A och SPV 2B beaktas. 

Hänsyn till inverkan av dynamiska effekter ska tas genom att ovanstående laster multipliceras med en dynamikkoefficient D enligt 12HA1.5 Lastens inverkan i vertikal led

För att säkerställa framförande av tyngre transporter räknas bron även för en enstaka boggilast enligt figur ovan multiplicerad med faktorn 1,5. Hänsyn tas till dynamiskt tillskott.

Spårvagnslast SPV 2 ska multipliceras med faktorn α enligt 12HA1.2 Spårvagnslast SPV 1.

 

Last SPV 2A

Ett godtyckligt antal tågsätt kan samtidigt antas belasta bron med ett fritt avstånd > 20 m mellan tågsätt, d.v.s. >28,4 meters fritt avståndet mellan axellaster i respektive tågsätt.

 

Last SPV 2B

Ett godtyckligt antal tågsätt kan samtidigt antas belasta bron med inbördes fritt avstånd > 8,4 m mellan axlar enligt figur ovan. Vid fler än två på varandra direkt följande tågsätt (vagnar) med axelavstånd 8,4 m mellan tågsätt behöver hänsyn inte tas till dynamiskt tillskott.
Flera olika belastande kombinationer av tågsätt med eller utan dynamiskt tillskott enligt ovan kan samtidigt belasta bron.