Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Material ny gångbanehall:

Stenen ska vara av god och tät granit, stark och jämn samt utan slag och släppor. Kvartsrand eller barkyta får ej förekomma i koppytan.

 

Mått begagnad gångbanehall
I Göteborg finns en lokal standard:

Mått för begagnade äldre gångbanehallar:
Längd: fallande längder 600 – 3000 mm
Bredd: begagnad äldre typ 420 mm
Tjocklek: 225 – 300 mm

Skillnad i bredd mellan intilliggande stenar max 10 mm

Mått för nya gångbanehallar:
Längd: fallande längder 700 – 1100 mm
Bredd: 400 + 4 mm
Tjocklek: 120 + 4 mm
Vikt: ca 162 kg/m

Längd: fallande längder 700 – 1100 mm
Bredd: 300 + 4 mm
Tjocklek: 120 + 4 mm
Vikt: ca 162 kg/m

Mått för nya gångbaneplattor:
Längd: 300 mm
Bredd: 300 + 4 mm
Tjocklek: 120 + 4 mm
Vikt: ca 162 kg/m

 

Utformning gångbanehall

Gångbanor med gatsten är tilltalande ur estetisk synpunkt men är inte lämpliga att utföra på gångstråk. Gångbanehallar har därför sedan länge lagts i större gångstråk.

Anpassning för rullstolar, rullatorer och barnvagnar mm uppfylls genom att anlägga ett sk ”slätt gångstråk” med granitplattor (gångbaneplattor) mellan gångbanehallarna, se standardritning 2581. Samråd ska ske med tillgänglighetsansvarig, se kompetens ”Tillgänglighet” till höger på sidan. 

OBS! Plattor och hallar ska vara sågade på ovan- och undersidan samt vara krysshamrade (grad 2) på ovansidan.

Mellan hallar och gatstensyta ska ingen överhöjning förekomma. (Risk för vattensamling på hallarna.)

 

Placering gångbanehall

Hallarna placeras i linje med befintliga om sådana finns. I annat fall ska om möjligt minst 2 st hallar läggas på den halva av gångbanan som vetter mot körbanan. Hinderfritt område ska ordnas för hallstråket + 0.2 m från respektive yttre gångbanehall.