Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Kablar för vägbelysning ska alltid förläggas i rör i mark.

Rör och kabel ska förläggas enligt EBR.

Kabelskyddsrör ska uppfylla kraven enligt SS 424 14 37 ”Kabelförläggning i mark”.

Längs väg ska kablar och ledningar förläggas i rör SRN DVK Ø50 och tvärs väg i SRS Ø110.

Tvärs väg ska 1 rör SRN DVK Ø50 förläggas inuti rör SRS Ø110.

Alla förlagda tomrör ska vara skyddade med ändhuvar så att grus och sand inte kommer in i röret.

Samtliga tomrör ska vara försedd med dragtråd. Inga kraftiga krökar ska finnas mellan fundamentplaceringar.

Rör i fundament ska vara kapade diagonalt. Rörmynningar ska vara synliga från toppen av fundament. Vid långa rörsträckor där krökar ej kan undvikas ska draggropar utföras. Monterade fundament ska täckas med lock, fiberduk eller liknande för att ej fyllas med grus eller skräp. 

Vid förläggning av ledningar i fasad och konstruktion ska installationsrör typ VP-rör användas.

Kabelskydd för ledningar som klammas på fasad eller konstruktion ska vara av typ U-format kabelskydd eller OMG-rör. Montage av kabelskydd utföres med fästklammer samt rostfria syrafasta skruvar.