Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Roksana Kazeroony

Kablar för belysning ska alltid förläggas i rör i mark.

Rör och kabel ska förläggas enligt EBR.

Kabelskyddsrör ska uppfylla kraven enligt SS 424 14 37 ”Kabelförläggning i mark”.

Längs väg ska kablar och ledningar förläggas i rör SRN DVK Ø50.

Tvärs väg ska två rör SRN DVK Ø50 förläggas inuti ett rör SRS Ø160.

Alla förlagda tomrör ska vara skyddade med ändhuvar så att grus och sand inte kommer in i röret.

Samtliga tomrör ska vara försedd med dragtråd. Inga kraftiga krökar ska finnas.

Vid förläggning av ledningar i fasad och konstruktion ska installationsrör typ VP-rör användas.

Kabelskydd för ledningar som klammas på fasad eller konstruktion ska vara av typ U-format kabelskydd eller OMG-rör. Montage av kabelskydd utföres med fästklammer samt rostfria syrafasta skruvar 25 mm.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.