Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Bitumenbundna överbyggnadslager ska följa stadsbyggnadsförvaltningens 13PA1 TBspv/bel, Teknisk beskrivning väg/beläggning – funktionella egenskaper. Se rådgörande text i TDOK 2013:0529 version 4.0 till höger.

Vid arbeten där asfaltbeläggning i spår ska utföras ska Teknisk beskrivning spårväg/Beläggning – funktionella egenskaper, 13PA1 TBv/bel, användas. Spårvägsbanan ska dimensioneras för ÅDT>4000 fordon.