Arkivversion 2020:2
Foto: Jonas Andersson

Bitumenbundna överbyggnadslager ska följa trafikkontorets 13PA1 TBspv/bel, Teknisk beskrivning väg/beläggning – funktionella egenskaper. Se rådgörande text i TDOK 2013:0529 till höger.

Vid arbeten där asfaltbeläggning i spår ska utföras ska Teknisk beskrivning spårväg/Beläggning – funktionella egenskaper, 13PA1 TBv/bel, användas. Spårvägsbanan ska dimensioneras för ÅDT>4000 fordon.

Dokument
  • TDOK 2013:0529

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/1E_77_TDOK-2013-0529-Bitumenbundna-lager_2016-10.pdf