Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Bitumenbundna överbyggnadslager ska följa stadsbyggnadsförvaltningens 13PA1 TBspv/bel, Teknisk beskrivning väg/beläggning – funktionella egenskaper. Se rådgörande text i TDOK 2013:0529 version 4.0 till höger.

Vid arbeten där asfaltbeläggning i spår ska utföras ska Teknisk beskrivning spårväg/Beläggning – funktionella egenskaper, 13PA1 TBv/bel, användas. Spårvägsbanan ska dimensioneras för ÅDT>4000 fordon.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.