Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

På provgropsritningen redovisas, utöver vad som finns på stomplanen följande:

  • Numrerade provgropar med beskrivning av de olika lagren samt lagertjocklekar redovisade i tabellform på ritningen alternativt på eget blad
  • Om möjligt upprättas en ritning i lämplig skala som täcker hela arbetsområdet

Se ritningsmall ” 0007-Provgropsritning” till höger på sidan, för instruktioner och användning se 1EA Instruktion ritningsmallar.

Ritningar