Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Mölndalsån

För att undvika översämning och vattenbrist har trafikkontoret tagit fram en översiktsbild som beskriver aktuella nivåer och flöden.

Allmän information om projektet se dokumentet ”Mölndalsån – reglerad livsnerv genom tre kommuner” som finns till höger på sidan.

För aktuella flöden och nivåer se länken ”Nivåer och flöden i Mölndalsån” till höger på sidan.

För behörig personal se länken ”Applikation för övervakning av Mölndalsåns vattensystem” till höger på sidan.

Dokument