Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Utsedd entreprenör hämtar VA-materiel på Kretslopp och vattens förråd enligt ”Stadsmiljöförvaltningens rutin för avhämtning av VA-materiel i investeringsprojekt” respektive enligt ”Stadsmiljöförvaltningens rutin för avhämtning av VA-materiel i underhållsprojekt” inklusive tillhörande ”Blankett för avhämtning av VA-materiel” samt ”Exempelbilder betäckningstyper – brunnar, ventiler och brandposter”. Redovisning av uthämtat material ska göras via blankett ”Återrapportering Gatugods-Underhållsprojekt / KoV”. 

För material och arbetsmetod gällande rännstensbrunnar se ritning 5550.