Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Hastigheten har stor betydelse för olycksrisken och för olyckornas konsekvenser (se vidare 2AJ Trafiksäkerhet). Farthinder är de enskilda åtgärder som ger de största effekterna på hastigheterna.

För att farthinder ska kunna anläggas måste vissa förutsättningar vara uppfyllda, se tabell ”Utrymmesdimensionering körbana”. På det större vägnätet med högre hastigheter och stora anspråk på framkomlighet är inte farthinder aktuellt medan det på det mindre gatunätet ofta är en förutsättning för en säker och trygg trafik för olika trafikanter. På gator som trafikeras av kollektivtrafik i linjetrafik ska kollektivtrafikanpassade åtgärder väljas. För mer information se beskrivningar av olika typer av åtgärder som kan användas.

Utrymmesdimensioneringar 3CD_2019-10