Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Syfte

Stadsmiljöförvaltningens naturområden ska främst användas för rekreation, bevarande och utveckling av den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena. Genom ett naturligt växt- och djurliv vill vi kombinera dessa mål och erbjuda rika upplevelser av natur och kultur. För att förverkliga dessa mål har ett Naturvårdsprogram antagits för stadsmiljöförvaltningen. Arbeten i naturområden ska uppfylla målen i Park- och naturförvaltningens Naturvårdsprogram och utföras enligt nedan.

 

Allmänt

Arbeten utförs på mark som förvaltas av stadsmiljöförvaltningen ska leda till att målen i Park- och naturförvaltningens Naturvårdsprogram (2005) uppnås. Arbetsuppgifter framgår av karta samt beskrivna skötselåtgärder eller anvisas direkt på plats. Varje område har en målsättning som grundas på naturliga förutsättningar för växt och djurliv, områdets historia samt de aktiviteter som pågår. Arbetet ska störa allmänheten samt växt- och djurliv så lite som möjligt.