Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

På platser där det finns ett behov av att korsa men gående och cyklister inte kan eller bör prioriteras, kan en gångpassage eller en annan cykelförbindelse ordnas, till exempel över spårväg, på platser där 30 km/h inte kan säkras, samt i korsningar i det lokala vägnätet.

För ökad trafiksäkerhet kan en passage behöva hastighetssäkras, se 3J Hastighetsdämpande åtgärder. Vid förhöjningar på utryckningsvägar ska samråd ske med räddningstjänsten, se Kompetens ”Räddningstjänsten”. På gator med kollektivtrafik ska samråd ske med Västtrafik, se Kompetens ”Västtrafik trafikutformning”.

I många fall är det lämpligt att anlägga en mittrefug så att gående kan korsa ett körfält i taget. Detaljutformningen är viktig för att skapa god tillgänglighet, se vidare 3GG Detaljutformning passage.

Varken gångpassage eller annan cykelförbindelse ska märkas ut med vägmarkering eller avvikande beläggning.