Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Mats Udde Jonsson

Trafikkontoret ansvarar för rulltrappor på en plats inom kommunen.

Rulltrappor som projekteras och byggs ska uppfylla ställda krav i dokumentet ”Projektering och byggnation av rulltrappor” som finns till höger på sidan.

Önskas teknisk dokumentation för en befintlig anläggning tas kontakt med förvaltare, se kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Dokument
Kontakter