Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Spårvagnshållplatser kan utföras saxade eller med hållplatslägena mitt emot varandra. Saxade hållplatser är mest trafiksäkra och ska därför eftersträvas. Vid nyplanering ska hållplatserna vara anpassade för spårvagnar på 45 meter.

För god tillgänglighet till spårvagnshållplatser är utgångspunkten att de ska kunna nås från både början och slutet på plattformen.

För passager i anslutning till spårvagnshållplatser, se 3EC Passager över spår.

För ledstråk på och i anslutning till hållplats, se 3BC Ledstråk.

Vid planering för spårväg eller byggnation intill spårväg ska kontakt tas med kompetens ”Förvaltare spårväg” som finns till höger på sidan.