Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Följande ska levereras till trafikkontorets beställare om inget annat avtalats:

Avseende antal pappersomgångar tas kontakt med Tks projektledare.

Innehåll digital handling

Mappar

Mappar skapas i övrigt efter behov.

I en mapp får inte ligga både filer och undermappar. Väljer man att skapa en eller flera underkategorier, måste alla filer ligga i en underkategori. Annars fungerar inte uppladdningen av zip-filen på Opic.

 

Förfrågningsunderlag

Strukturen på digital handling ordnas enligt följande exempel: 

 

 

Bygghandlingar

Strukturen på digital handling ordnas enligt följande exempel:

 

Relationshandlingar

Se kap 12DA Relationshandlingar med driftinformation

 

Filnamn

Förvaltningens diarienummer utan ”snedstreck” (alltid sex siffror)

Bindestreck

Filinformation

Filnamn på ritningar ska följa 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar. I stora projekt räcker ibland inte numren till då lägger du till en ”0:a” i nummerserien, ex Belysningsförslag nummer 0601-0999 blir då 06001-09999. Om du behöver använda den femsiffriga nummerserien för en ritningstyp så kan den femsiffriga nummerserien användas genomgående i hela projektet.

 

Exempel

Projekt med diarienummer: 364/11 ger:

Höjdplan

036411-1001

Mängdförteckning

036411-MF

 

Dokument

För dokument: Filerna ska vara roterade till läsläge i formatet PDF 1.4 (PDF/A-1 enligt SS-ISO 19005-1:2005), detta för att säkerställa att handlingarna går att öppna många år framöver. Alla dokument ska levereras som PDF. Vissa dokument ska även levereras som DOCX o XLSX enligt dokumentöversikten. Eventuella e-postmeddelanden som bifogas räknas som dokument och ska levereras som PDF/A-1.

MF levereras även i Excel format.

Arbetsmiljöplan och miljöplan levereras även i Word format.

För bilder och video: Bildfiler ska levereras roterade till läsläge i formaten JPEG (SS-ISO 10918-1) eller TIFF (ISO 12639:2004). Video (rörliga bilder) ska levereras i formaten MPEG-4 (ISO/IEC 14496) eller MPEG-2. Inga andra format är godkända. Eventuella bilder och video ska läggas i mappen ”Övriga handlingar”.

 

Mängdförteckning med beskrivande text

Mängdförteckning med beskrivande text ska upprättas i AMA med hjälp av Svensk Byggtjänsts Beskrivningsverktyg.

 

Ritningar

Alla konstruktionsritningar och konstruktionsberäkningar ska märkas med BaTMan-nummer i projekteringsskedet. 

Koordinat- och höjdsystem: Referenssystemet ska vara Sweref 99 1200 med enheten meter. Innehåller ritningarna/dokumenten höjdinformation med z-koordinater gäller höjdsystemet RH2000. Inga kopior i falska koordinatlägen i samma fil får förekomma.

För ritningar: Filerna ska levereras roterade till läsläge i PDF-formatet PDF 1.6 (PDF/E-1 enligt ISO 24517-1:2008) och dwg-filer (gäller enbart vid leverans av bygghandlingar) i filformatet AutoCAD 2013 eller tidigare. Dwg-filerna får INTE innehålla geometrier så som; splines, 2D-polyline, ellipser, punktobjekt, hatch, block, dubbla geometrier, nollängsobjekt och objekt mindre än 10mm. Filen får heller inte innehålla externa referenser (X-ref), symboler, bilder eller text. Innan ritningen sparas, städa ritningarna med kommandon så som: ”audit” ,”xbind > Insert”, ”mapclean” , ”purge” , ”e-transmit”.

Alla filer som kompletterar CAD-miljön och som är nödvändiga för att kunna öppna filerna utan problem, tex ”fonter”, ”shaper” m.m. ska bifogas.

 

Pappersomgångar

Pappersomgångarna sätts i vita pärmar med plastfickor för förblad och pärmrygg enligt exempel nedan. Förblad och pärmrygg kan fås som fil, se nedan.

Pärmen ska ha orange markering för Förstudie/Trafikförslag, röd för Granskning, gul för Förfrågningsunderlag och grön för Bygghandling.

 

Exempel på förblad: 

Exempel på Pärmrygg:

Dokument