Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Projektör ska leverera följande till projektledare om inget annat avtalats:

Avseende antal pappersomgångar tas kontakt med projektledaren.

Innehåll digital handling

Mappar

Mappar skapas i övrigt efter behov.

I en mapp får det inte ligga både filer och undermappar. Väljer man att skapa en eller flera underkategorier, måste alla filer ligga i en underkategori. Annars fungerar inte uppladdningen av zip-filen i systemet för upphandling.

Dokumentation ska levereras kontinuerligt under projektering och byggtid till projektverktyget.

Förfrågningsunderlag

Strukturen på digital handling ordnas enligt följande exempel: 

Bygghandlingar

Strukturen på digital handling ordnas enligt följande exempel:

 

Teknisk dokumentation och Relationshandlingar

Strukturen på digital handling ordnas enligt kapitel 12DA2 Katalogstruktur.

Filnamn

Se 12CF1 Dokumentationskrav för Teknisk dokumentation (Relationshandlingar) avsnitt ”Namnsättning av handlingar”.

Filnamn på ritningar ska följa 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar.

 

Dokument

Dokumentation ska levereras kontinuerligt under projektering och byggtid till projektverktyget. All dokumentation som produceras ska vara tillgänglig för projektledare.

För specifikationer för dokument, bilder och video se 12DA1 Format.

 

Mängdförteckning med beskrivande text

Mängdförteckning med beskrivande text ska upprättas enligt Svensk Byggtjänsts Beskrivningsverktyg AMA.

Material för spår, signal och kontaktledning

Under projekteringen ska materiallistor tas fram på allt material som behövs i projektet. Därefter ska en sammanställning skickas till kompetens ”Spårkonstruktion”, som finns höger på sidan, som kompletterar materiallistan med vilket material som kommer att tillhandahållas i projektet. Återstående material specificeras av projektör.

Ritningar

Alla konstruktionsritningar och konstruktionsberäkningar ska märkas med BaTMan-nummer i projekteringsskedet. Se även rutinbeskrivning 12HF Rutiner byggnadsverk.

För specifikationer för ritningar och koordinatsystem se 12DA1 Format.

 

Pappersomgångar

Pappersomgångarna sätts i vita pärmar med plastfickor för förblad och pärmrygg enligt exempel nedan. Exempel på förblad och pärmrygg finns, se dokument till höger på sidan.

Pärmen ska ha orange markering för Förstudie/Trafikförslag, röd för Granskning, gul för Förfrågningsunderlag och grön för Bygghandling.

 

Exempel på förblad: 

Exempel på Pärmrygg:

Dokument (3 st)
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.