Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Rebecca Havedal

Beräkningar av framtida trafikmängder/resalstring är en viktig del i planeringen av ny bebyggelse och infrastruktur. I detta kapitels underkapitel finns anvisningar för hur framtida resmängder ska beräknas samt underlag och verktyg som kan vara till hjälp vid beräkningar och uppskattningar av framtida trafikmängder.