Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Syfte

Syftet med IT-manualen är att i detalj definiera arbetsmetodik, namnkonventioner, numreringar och kodning inklusive den strukturella uppbyggnaden för att kunna skapa unik och enhetlig information inom verksamheten.

Definition

Ett av huvudsyftena med IT-manualen är att skapa enhetlighet kring CAD-frågor inom hela verksamheten. 

Kvalitet

IT-manualen identifierar kraven på projektets kvalitet avseende IT-miljön.

Krav

CAD-system

För produktion av modeller och ritningar används CAD som verktyg. All CAD-information ska baseras på Autodesk´s programvara AutoCAD och redovisas som dwg-filer.

Leverans

Nya och ändrade signal- och signalkabelplaner ska levereras till trafiksignaldatabasen både i dwg- och pdf-format. Dwg-filer ska levereras i version 2013.

Ritningar gällande tillfälliga trafiklösningar mer än 6 månader ska också levereras till trafiksignaldatabasen.

För frågor angående trafiksignaldatabasen tas kontakt med ansvarig byggledare, se 1C Kontaktlista bilaga ”Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer”, kap ”1.04 Trafiksignaler”, byggledare/kontrollant.