Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Placering av askkoppar

Göteborgs Stad står i regel inte för tillhandahållande av askkoppar i parker eller på torg eftersom behovet tillgodoses generellt i locket på den stora ”Göteborgspapperskorgen”. Skulle fastighetsägare och privata näringsidkare som driver exempelvis kafé- eller restaurang-verksamhet vilja använda offentliga utrymmen för att sätta upp ytterligare askkoppar så bör de ha ett diskret utseende både vad gäller färg och form. De ska smälta in i miljön så mycket att den inte påverkar helhetsuttrycket.

Utformning och val av askkoppar specifikt för stadstyp

För samtliga stadstyper;

  • Haga
  • Stenstaden
  • Inom Vallgraven
  • Övriga centrala staden

Gäller att askkoppar bör placeras:

  • På min 1,2m höjd
  • Inte i närheten av brandfarligt föremål

Askkoppar bör utformas med:

  • Diskret formspråk