Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

För ritningars format, se 12DA1 Format.

För numrering av ritningar, se 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar.

Där det finns en mallfil (.dwt) för ändamålet ska den användas. Filen ska levereras med den specificerade lagerstrukturen i mallen, se 1BB1 Instruktion ritningsmallar (Dwt) samt 1BA Gällande standardritningar (Dwg).

Filen ”Dwg-mall(zip)” till höger på sidan är till för att få en snabb start vid projektering. Den innehåller ritning ”003-Stomplan” samt linjetyper ”sma.shx” ”acad.shx”, ”bh90_7_lineshapes.shx”, ”bh90k.shx”, ”FISO.SHX”, ”FSIMPLEX.SHX”, ”isocp.shx” och plotfilen ”TKplot.ctb” anpassad för Bygghandlingar 90. Filen sma.shx är till för att presentera baskartan från Göteborgs Stad på korrekt sätt.

Gällande namnrutor ska alltid användas, se 1BA Gällande standardritningar (Dwg) avsnitt ”Ritningsmallar” samt 1BB1 Instruktion ritningsmallar (Dwt).

Alla ritningar ska vara märkta med den version av Teknisk Handbok som projektet använder. Det finns ett attribut i mallarna för namnrutor där version fylls i.

Linjer, symboler och linjetyper ska, för ledningar, i möjligaste mån vara i enlighet med kapitel 12CE3 Ritningsbeteckning Kommunala samlingskartan och i enlighet med ”Bygghandlingar 90” för övriga ritningar.

Lagerstruktur enligt Bygghandlingar 90 gäller för alla leveranser av ritningar till stadsmiljöförvaltningen. Undantag är signal- och signalkabelplaner.