Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Ritningen upprättas normalt i skala 1:20. Detaljer i skala efter behov, förslagsvis 1:5 eller 1:2,5.

 

Ritningen ska visa representativa tvärsnitt genom bankroppen och redovisa följande:

  • Gatunamn och objektnummer – se höjdplan
  • Sektionens utbredning enligt spårplan nr (xxx xxx)
  • Utspetsningar och urgrävningar
  • Överbyggnad med angivande av lagertjocklek och samtliga ingående material
  • Slänter och diken med angivande av lutningar och eventuella beklädnader samt dikesdjup
  • Dräneringsledningar
  • Kantstöd, räcken, staket och stödmurar
  • Mått på spårvägssektionens uppbyggnad. Mått ska utgå från farkant alternativt centrumlinje
  • Om området utanför körbanekant varierar, men spårsektionen i övrigt är densamma, kan man istället för att rita om hela sektionen, redovisa ett antal detaljer
  • Övriga detaljer, exempelvis specialutformning av rännstensbrunnar, erosionsskydd med mera

 

Materiallager i spårsektioner

Samband mellan materiallager (enligt beteckning på standardritningar spår) och AMA-koder. Se ritning 3549 ”Materiallager i spårsektioner” till höger på sidan.

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.

Ritningar

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.