Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

I detta kapitel presenteras några av de grundläggande fakta som är relevanta för planering och utformning av allmän platsmark i Göteborgs stad. Innehållet kan användas för att bättre förstå bakgrunden till de utformningsprinciper, mått och tabeller som återfinns under utformningsfliken men också för att hålla rätt kvalitet och enhetlighet i de tidiga delarna i planeringsprocessen. Här finns beskrivningar av de olika trafikantgruppernas behov, förutsättningar för olika typer av utrustning och reglering men också trafikdata, information om olika typer av utredningar osv.
Se vidare 1 Om TH.