Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

För att arbeta i eller i farlig närhet av spår ska man ha gått säkerhetsutbildning för Göteborgs Stad. Entreprenören ansvarar för att anmäla samt bekosta utbildningen för berörd personal. Entreprenören ansvarar för att person som anmäls till säkerhetsutbildning uppfyller kursens förkunskaper samt anses lämplig för den roll eller funktion som kursen avser.

Bestämmelser om kompetens och utbildning regleras i Säkerhetsordningen (SÄO) kap 9.

Personal i säkerhetstjänst vid arbeten i eller i farlig närhet av spår ska vara utbildade och examinerade samt utöva regelbunden säkerhetstjänst i enlighet med säkerhetsordning för spåranläggning.

Hälsokrav enligt SÄO kap 8.

För anmälan till utbildningar se länk ”Göteborgs Stads utbildningar i säkerhetstjänst” till höger på sidan.

Kontakt enligt nedan:
– Anmälan utbildning, kompetens ”Spår anmälan utbildning” till höger på sidan. 
– Frågor avseende utbildning och innehåll, kompetens ”Spår instruktör” till höger på sidan.