Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

I Målbild Koll2035 beskrivs hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035.

Citybusstråket” ska möjliggöra direktresor till och från City, men längs stråk där kapacitetsbehovet inte motiverar spårväg. Där framkomlighet och komfort så kräver och det är möjligt, ska det finnas egna körbanor och bussarna ha signalprioritet.

”Metrobuss” ska binda samman tyngdpunkter och andra viktiga målpunkter i storstadsområdet, liksom stråken från ytterstad och grannkommuner mot storstadsområdet och till City. Närmast Göteborg ska metrobussar köra på egna banor, i huvudsak på eller invid befintliga trafikleder.