Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Göteborgs Stadsmiljöpolicy ”Stadens Ljus” ska följas, se 3GA Belysning med underkapitel.

Projektör ska utgå från det belysningsprogram som godkänts av planeringsledare belysning. Om inget belysningsprogram tagits fram i trafik- och utformningsförslaget eller i genomförandstudien ska förslag på utformning tas fram och skickas till planeringsledare belysning, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan, för att bestämma anläggningstyp (typ av stolpar, armaturer, ljuskällor, BC) och placering med mera.

Belysningsprojektering ska granskas och godkännas av byggledare belysning och/eller planeringsledare, se 12AJ Granskning med underkapitel.

Är bygghandlingen inte driftgranskad övertas anläggningen inte av stadsmiljöförvaltningens förvaltningsorganisation.

Byggledare belysning ska kallas till startmöte.

Stadens belysningsanläggning är uppdelad i tre driftområden. Hisingen, Centrum/Nordost samt Sydväst. Ansvaret för drift- och underhåll av anläggningen sköts av upphandlade entreprenörer som även har ansvar för elsäkerheten.

Alla in- och urkopplingar inom arbetsområdet ska utföras av respektive driftområdes underhållsentreprenör för belysning, då de har ansvar för elsäkerheten. Projektet tar alla kostnader för in- och urkoppling. Projektets entreprenör övertar efter urkopplingen elansvaret för det urkopplade området.

Anmälan om in- eller urkoppling ska skickas via e-post till stadsmiljöförvaltningens Funktionsentreprenör, se dokument ”Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer” avsnitt 1.05 till höger på sidan senast två veckor innan önskat utförande. I samband med in- och urkoppling ska formulär enligt 12CG3 Driftförändring alternativt 12CG4 Övertagandebesked användas. För kontakt, se dokument ”Funktionsområden belysning”.

Dokument
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.