Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Stadens belysningsanläggning är uppdelad i tre driftområden. Hisingen, Centrum/Nordost samt Sydväst. Ansvaret för Drift- och underhåll av anläggningen sköts av upphandlade entreprenörer som även har ansvar för el-säkerheten. Därför ska alla eventuella in- och ur kopplingar utföras av respektive driftområdes underhållsentreprenör för belysning. Anmälan om in- eller urkoppling ska inkomma senast två veckor innan önskat utförande. För kontakt, se kompetens ”Belysning, driftansvarig” till höger samt ”Funkområden belysning”.

Se även 12BG Gatubelysning.

Dokument
Kontakter