Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Lo Birgersson

I stadsmiljön har vegetationsytor (gröna ytor) stor inverkan och betydelse och bidrar med många ekosystemtjänster, exempelvis:

  • Växter renar luft
  • Vegetation dämpar buller
  • Omhändertagande av nederbörd och dagvatten
  • Bidrar till bättre hälsa och livskvalitet

Se även stadsmiljöförvaltningens anvisningar under avsnitt 12T Vegetationsytor (gröna ytor).