Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Följande gäller vid placering av P-automater

Den ska planeras i god tid

En ny P-automat måste planeras minst åtta veckor i förväg. Ansökan om fundament och P-automat ska göras till ansvarig för parkeringsautomater i samband med att den lokala trafikföreskriften avropas till ansvarig för granskning och besiktning av vägutrustningsplanen, se kompetens ”Parkeringsautomater” och ”Granskning vägutrustning” till höger på sidan.

Den ska vara trafiksäker

Utgångspunkten är ingen ska behöva passera över en gata för att betala avgiften i P-automaten, eftersom det vanliga är att den som parkerat sin bil går rakt över gatan mot P-automaten – inte till närmaste övergångsställe.  Vissa undantag kan finnas men då måste båda punkterna nedan vara uppfyllda:

  • Fordonsflödet är högst 3 000 fordon/dygn (6 000 fordon/dygn om det finns refug)
  • 90 procent av trafikanterna kör högst 30 km/tim

Vid gränsfall kan hänsyn även tas till gatans bredd. P-automaten ska placeras så att den inte är skymmer sikten för bilister vid gångpassager:

  • Avståndet till körbanekanten ska vara minst 0,9 meter. Undvik placering vid korsning inom sikttriangeln (10 meter åt vartdera hållet), se mer under 3I Sikt .
  • Avståndet från cykelbanekanten till P-automaten ska vara minst 1,5 meter utom i undantagsfall

Är avståndet mindre än 1,5 meter ska P-automaten ha en tydlig färgad varningsmarkering, till exempel reflextape.

Den ska vara lätt att passera

Det ska finnas minst 1,5 meter fritt utrymme finnas för gående att passera vid P-automaten. Vid större gångflöden ska måttet ökas.

Den ska vara lätt att upptäcka

P-automaten ska vara väl synlig från den plats de sträckor som den ska betjäna. P-automaten drivs med solcell så det ska vara fritt över solpanelen, dvs. inget träd eller annat som skymmer solpanelen. Söderläge utan skymmande hus ger bästa effekt, P-automaten kan placeras så att man kan nyttja ljus från gatlampor kvälls- och nattetid. Naturligast är att P-automaten placeras mitt på en avgiftsbelagd sträcka på den sida där fordonet parkeras. Placera P-automaten i en lugn miljö, gärna med lugn bakgrund. Undvik platser med mycket skyltar, markiser och liknande.

Vid svårare fall kan en vägvisare med texten ”P-automat” sättas upp på vägmärkesstolpen ”P-avgift”. I undantagsfall kan P-automaten ställas i ett gathörn för att täcka in flera gator. Var extra noga med placeringen vid olika taxor, soptider eller boenderegler på intilliggande gator, så att personer inte går till fel P-automat.  Finns det risk att vår automat för en viss plats/sträcka kan förväxlas med en P-automat som gäller angränsande privat mark ska särskild omsorg läggas på placering och vägledning till vår automat.

Den ska vara lätt att nå

Det ska vara högst 60–100 meters gångavstånd (inte fågelvägen) till P-automaten. Räkna med att den som parkerar går tvärs över gatan där man parkerat, inte vid närmaste övergångsställe eller närmaste korsning. Det bästa är om P-automaten finns på samma sida som fordonet är parkerat, så att man slipper korsa en gata för att betala.