Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Symbol och teckenförklaringar vid leveranser till KSK

I tjänsten KSK finns information om ledningsägares symbol- och teckenförklaringar vid leveranser till KSK. Information om ”Kart- och lagerinformation” finns i webbtjänsten Kommunala Samlingskartan (finns till höger på sidan) under i-knappen i övre högra hörnet, se bild nedan. Ledningsägare med redovisade symbol- och teckenförklaringar är Kretslopp och vatten, Göteborg Energi AB, Skanova/Telia och trafikkontoret.