Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Symbol och teckenförklaringar vid leveranser till kommunala samlingskartan

I tjänsten kommunala samlingskartan (KSK) finns information om ledningsägares symbol- och teckenförklaringar vid leveranser till kommunala samlingskartan (KSK). Information om ”Kart- och lagerinformation” finns i webbtjänsten Kommunala Samlingskartan (finns till höger på sidan) under i-knappen i övre högra hörnet, se bild nedan. Ledningsägare med redovisade symbol- och teckenförklaringar är Kretslopp och vatten, Göteborg Energi AB, Skanova/Telia och stadsmiljöförvaltningen.