Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Kravspecifikation för stadsmiljöförvaltningens belysningscentraler (BC) inom Göteborgs kommun.

 

Allmänt

Belysningscentraler (BC) ägs av stadsmiljöförvaltningen och betjänar gatu- och parkbelysningen. 

Generellt ska antalet belysningscentraler hållas nere. Projektering ska därför alltid göras med utgångspunkt att minimera antalet BC.

När ny BC erfordras ska projektören specificera och dimensionera BC:n med erforderlig huvud- och gruppsäkringar.

Redovisningen utförs av nya BC utförs enklast med ett enlinjeschema. Nya belysningsanläggningar ska utföras som radialnät.

I centrala stan används en fas för evenemangsbelysning. För mer information kontakta stadsmiljöförvaltningens planeringsledare belysning, se Kompetens ”Belysning”.

Belysningsanläggningen är fjärrstyrd och kan därför spänningssätts när som helst. Vissa delar av anläggningen är spänningssatt även när armaturerna är släckta. Vid arbete som kräver spänningslös anläggning ska detta genomföras av funktions entreprenör. Från och tillkoppling av anläggningen ska alltid genomföras av ansvarig funktionsentreprenör.

Belysningscentraler ska placeras inom allmän plats. 

Om belysningscentral eller annat material måste placeras på privat egendom ska kontakt med ägare tas och avtal upprättas. Detta kan bistås av stadsmiljöförvaltningens planeringsledare belysning, se Kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Belysningscentral och kabelskåp ska i möjligaste mån placeras så att den inte är iögonfallande. 

 

Anmälan

Projektören/installatören för belysning upprättar en föranmälan med samtliga uppgifter ifyllda. En offert kommer från nätägaren till stadsmiljöförvaltningens projektledare. Stadsmiljöförvaltningens projektledare beställer enligt offert och efter att nätägaren utfört erforderliga arbeten så kan installatören utföra installationen. Stadsmiljöförvaltningen tecknar nätavtal med Göteborg Energi eller Ellevio.

Efter godkänd slutbesiktning övertas anläggning av planeringsledare för belysning (se kompetens ”Belysning”, till höger på sidan).

För att få kontroll på energimängder ska projektören redovisa en specifikation på antal grupper, armaturers effektförbrukning och utlösningsvillkor till stadsmiljöförvaltningens planeringsledare belysning.

Vid föranmälan ska alltid anläggningens BC-nummer framgå, denna uppgift fås från byggledare för belysning. Se kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Blankett för nätavtal, föranmälan och färdiganmälan hämtas hos Göteborg Energi Nät AB eller Ellevio.

När anläggningen är klar att anslutas skickar Installatören in färdiganmälan i god tid till Göteborg Energi Nät AB eller Ellevio och anslutningen av anläggningen kan utföras. Entreprenören är ansvarig enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter tills godkänd slutbesiktning är utförd och anläggningen kan gå över till driftentreprenören.

 

Skåp

Skåp till belysningscentral ska efterfölja EBR publikation Kabelskåp, KJ 31 i så stor utsträckning som möjligt. Gällande Svensk standard för ”anslutning av lågspänningsinstallationer till elnät” ska följas.

Belysningscentralen ska utföras med prefabricerat kabelskåp typ Ensto, Kabeldon eller lik­värdigt.

Kabelskåp ska vara utfört i lägst kapslingsklass IP 34.

Kabelskåp samt alla ståldetaljer ska ytbehandlas och målas enligt 12Q Rostskyddsmålning av stålkonstruktionerKabelskåp ska som standard vara varmförzinkat med fundament förstärkt med extra korrosionsskydd typ polyesterlack, RAL 7037.

Lås till belysningscentral ska vara av typ ”Stockholmslås”.

BC på platser vid fasader ska förses med sned plåt på toppen, för att få bort burkar och flaskor och klättring på skåpet.

BC utförs enligt standardritningarna 5591 eller 5598. 

 

Styrenhet

Belysningscentralens styrenhet ska placeras i kapsling tillsammans med belysningscentralens övriga komponenter. Styrenheten ska vara konstruerad för automatisk tändning och släckning.

Oberoende av den automatiska styrenheten ska det vid varje belysningscentral vara möjligt att manuellt tända och släcka belysningen.

Val av manöversätt (manuellt, automatiskt etcetera) ska kunna ske med omkopplingsströmställare med lägen ”Från-Automatik-Hand”.

Belysningscentralens huvudströmkrets ska styras med kontaktorer.

 

Anslutningar

Inkommande servisanslutning för Cu-kabel > 16 mm2.

Huvudbrytare och huvudsäkring. Mätarplats storlek A3 för max 63A direktmätning.

 

Utgående grupper

BC ska ha sex styrda utgående grupper för belysning.

BC ska vara försedd med en 3 fas 16A ostyrd grupp för eventuellt intilliggande anläggningar.

 

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare ska inte installeras. Undantagsfall är för att säkerställa personsäkerheten, men stadsmiljöförvaltningen ska bedöma risken och godkänna undantaget innan installation får utföras. Belysningsanordningar som kan utsättas för mekanisk åverkan vilket kan medföra kontakt med spänningsförande delar, exempelvis ljusarmatur i räckeshandledare.

Avvikelsen ska godkännas av stadsmiljöförvaltningens planeringsledare belysning, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Vid installation av jordfelsbrytare, ska den projekteras och installeras enligt gällande standard.

 

Märkning

Belysningscentral ska märkas med BC-skylt, se standardritning 5599.

Undercentral skåp ska märkas med UC-skylt, se standardritning 5599.

Kopplingsskåp externa drivdon och styrenheter av effektbelysning eller liknande ska märkas med KS-skylt, se standardritning 5599.

 

Dokument (1 st)
Ritningar (3 st)
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.