Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

För anläggningar där stadsmiljöförvaltningen ansöker om bygglov ska bygglovsansökan granskas innan den skickas in till stadsbyggnadsförvaltningen. Arbetsgång enligt 12AJ Granskning gäller även för denna granskning, även om granskningen av bygglovsansökan inte görs vid samma tillfälle.

Detta gäller även för extern exploatering där anläggningen ska förvaltas av stadsmiljöförvaltningen.

Granskningsområden

Belysning

Bygglovspliktiga anläggningar för belysning

Handlingar att skicka:

 • Bygglovsansökan
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Granskningssynpunkter, med fliken ”projektinfo” ifylld
 • Översiktskarta (om det inte ingår i bygglovsansökan)

 

Byggnadsverk

Bygglovspliktiga Konstruktioner (konstruktioner 1,5 meter eller högre)

Observera att granskning av underbyggnadsrätt ska göras. Avser avstånd mellan gata och konstruktion samt bärighet av konstruktion, se 12HA2 Underbyggnadsrätt vid 3D-fastighetsbildning.

Handlingar att skicka:

 • Bygglovsansökan
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Granskningssynpunkter, med fliken ”projektinfo” ifylld
 • Översiktskarta (om det inte ingår i bygglovsansökan)

 

Gata

Bygglovspliktiga konstruktioner (konstruktioner under 1,5 meter)

Observera att granskning av underbyggnadsrätt ska göras. Avser avstånd mellan gata och konstruktion samt bärighet av konstruktion, se 12HA2 Underbyggnadsrätt vid 3D-fastighetsbildning.

Handlingar att skicka:

 • Bygglovsansökan
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Granskningssynpunkter, med fliken ”projektinfo” ifylld
 • Översiktskarta (om det inte ingår i bygglovsansökan)

 

Trafiksignaler

Bygglovspliktiga anläggningar för trafiksignaler

Handlingar att skicka:

 • Bygglovsansökan
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Granskningssynpunkter, med fliken ”projektinfo” ifylld
 • Översiktskarta (om det inte ingår i bygglovsansökan)

 

Tekniska anläggningar

Bygglovspliktiga anläggningar inom verksamhetsområdet, se definition enligt TH 12G Tekniska anläggningar

Handlingar att skicka:

 • Bygglovsansökan
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Granskningssynpunkter, med fliken ”projektinfo” ifylld
 • Översiktskarta (om det inte ingår i bygglovsansökan)

 

Spår

Bygglovspliktiga anläggningar i anslutning till spårområde (oavsett ovanstående granskningsområden)

Handlingar att skicka:

 • Bygglovsansökan
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Granskningssynpunkter, med fliken ”projektinfo” ifylld
 • Översiktskarta (om det inte ingår i bygglovsansökan)

För bygglov avseende spåranläggningar

Se SÄO