Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

För anläggningar där stadsmiljöförvaltningen ansöker om bygglov ska bygglovsansökan granskas innan den skickas in till stadsbyggnadsförvaltningen. Arbetsgång enligt 12AJ Granskning gäller även för denna granskning, även om granskningen av bygglovsansökan inte görs vid samma tillfälle.

Detta gäller även för extern exploatering där anläggningen ska förvaltas av stadsmiljöförvaltningen.

Granskningsområden

Belysning

Bygglovspliktiga anläggningar för belysning

Handlingar att skicka:

 • Bygglovsansökan
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Granskningssynpunkter, med fliken ”projektinfo” ifylld
 • Översiktskarta (om det inte ingår i bygglovsansökan)

 

Byggnadsverk

Bygglovspliktiga Konstruktioner (konstruktioner 1 meter eller högre)

Handlingar att skicka:

 • Bygglovsansökan
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Granskningssynpunkter, med fliken ”projektinfo” ifylld
 • Översiktskarta (om det inte ingår i bygglovsansökan)

 

Gata

Bygglovspliktiga konstruktioner (konstruktioner under 1 meter)

Handlingar att skicka:

 • Bygglovsansökan
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Granskningssynpunkter, med fliken ”projektinfo” ifylld
 • Översiktskarta (om det inte ingår i bygglovsansökan)

 

Trafiksignaler

Bygglovspliktiga anläggningar för trafiksignaler

Handlingar att skicka:

 • Bygglovsansökan
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Granskningssynpunkter, med fliken ”projektinfo” ifylld
 • Översiktskarta (om det inte ingår i bygglovsansökan)

 

Tekniska anläggningar

Bygglovspliktiga anläggningar inom verksamhetsområdet, se definition enligt TH 12G Tekniska anläggningar

Handlingar att skicka:

 • Bygglovsansökan
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Granskningssynpunkter, med fliken ”projektinfo” ifylld
 • Översiktskarta (om det inte ingår i bygglovsansökan)

 

Spår

Bygglovspliktiga anläggningar i anslutning till spårområde (oavsett ovanstående granskningsområden)

Handlingar att skicka:

 • Bygglovsansökan
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Granskningssynpunkter, med fliken ”projektinfo” ifylld
 • Översiktskarta (om det inte ingår i bygglovsansökan)

För bygglov avseende spåranläggningar

Se SÄO

Dokument
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.