Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

För anläggningar där trafikkontoret ansöker om bygglov ska bygglovsansökan granskas innan den skickas in till stadsbyggnadskontoret. Arbetsgång enligt 12AJ Granskning gäller även för denna granskning, även om granskningen av bygglovsansökan inte görs vid samma tillfälle.

Detta gäller även för extern exploatering där anläggningen ska förvaltas av trafikkontoret.

Granskningsområden

Belysning

Bygglovspliktiga anläggningar för belysning

Handlingar att skicka:

 • Bygglovsansökan
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Granskningssynpunkter, med fliken ”projektinfo” ifylld
 • Översiktskarta (om det inte ingår i bygglovsansökan)

 

Byggnadsverk

Bygglovspliktiga Konstruktioner (konstruktioner 1 meter eller högre)

Handlingar att skicka:

 • Bygglovsansökan
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Granskningssynpunkter, med fliken ”projektinfo” ifylld
 • Översiktskarta (om det inte ingår i bygglovsansökan)

 

Gata

Bygglovspliktiga konstruktioner (konstruktioner under 1 meter)

Handlingar att skicka:

 • Bygglovsansökan
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Granskningssynpunkter, med fliken ”projektinfo” ifylld
 • Översiktskarta (om det inte ingår i bygglovsansökan)

 

Trafiksignaler

Bygglovspliktiga anläggningar för trafiksignaler

Handlingar att skicka:

 • Bygglovsansökan
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Granskningssynpunkter, med fliken ”projektinfo” ifylld
 • Översiktskarta (om det inte ingår i bygglovsansökan)

 

Tekniska anläggningar

Bygglovspliktiga anläggningar inom verksamhetsområdet, se definition enligt TH 12G Tekniska anläggningar

Handlingar att skicka:

 • Bygglovsansökan
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Granskningssynpunkter, med fliken ”projektinfo” ifylld
 • Översiktskarta (om det inte ingår i bygglovsansökan)

 

Spår

Bygglovspliktiga anläggningar i anslutning till spårområde (oavsett ovanstående granskningsområden)

Handlingar att skicka:

 • Bygglovsansökan
 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • Granskningssynpunkter, med fliken ”projektinfo” ifylld
 • Översiktskarta (om det inte ingår i bygglovsansökan)

För bygglov avseende spåranläggningar

Se SÄO

Dokument
Kontakter