Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Profil upprättas normalt i längdskala 1:500 och höjdskalan 1:10. Andra skalor kan väljas om tydligheten så kräver.

 

Följande redovisas normalt:

 • Profilplan
 • Befintligt spårläge. Anslutningarna vid betongspår anges varannan meter och vid makadamspår var femte meter
 • Tangeringspunkter med höjd och sektion
 • Lutningar i 0/00 vertikalradier meter
 • Detaljhöjder var 10:e meter i längdmätningen med tre decimaler (mm)
 • Nummer vid behov hänvisande till detalj i profillinjen
 • Längdmätning var 100:e meter eller 50+:e meter, ska avse horisontell längd i profillinjen
 • Korsande och anslutande gator och vägar
 • Infarter med mera som har betydelse för profilläget
 • Hög- och lågvattenytor för vattendrag
 • Byggnadsverk, schematiskt ritade med objektnummer
 • Ramper och dess stigning
 • Lutande plan
 • Växelns början och slut
 • Rälsförhöjning
 • Spårkorsningars början och slut samt övrig svårbockad räls
 • Lyfthöjd anges frivilligt
 • Arbetsområdesgräns ska markeras

 

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.