Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Profil upprättas normalt i längdskala 1:500 och höjdskalan 1:10. Andra skalor kan väljas om tydligheten så kräver.

 

Följande redovisas normalt:

 • Profilplan
 • Befintligt spårläge. Anslutningarna vid betongspår anges varannan meter och vid makadamspår var femte meter
 • Tangeringspunkter med höjd och sektion
 • Lutningar i 0/00 vertikalradier meter
 • Detaljhöjder var 10:e meter i längdmätningen med tre decimaler (mm)
 • Nummer vid behov hänvisande till detalj i profillinjen
 • Längdmätning var 100:e meter eller 50+:e meter, ska avse horisontell längd i profillinjen
 • Korsande och anslutande gator och vägar
 • Infarter med mera som har betydelse för profilläget
 • Hög- och lågvattenytor för vattendrag
 • Byggnadsverk, schematiskt ritade med objektnummer
 • Ramper och dess stigning
 • Lutande plan
 • Växelns början och slut
 • Rälsförhöjning
 • Spårkorsningars början och slut samt övrig svårbockad räls
 • Lyfthöjd anges frivilligt
 • Arbetsområdesgräns ska markeras

 

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.