Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Stig Hedström

Vill du göra en felanmälan eller lämna en synpunkt vänder du dig till Kontaktcenter som ser till att din fråga fördelas till rätt mottagare, se kompetens ”Kontaktcenter”.

Cityworks är ett GIS-baserat system främst inriktat på infrastrukturanläggningar i stadsmiljö.
Systemet används i första hand för stadsmiljöförvaltningens hantering av synpunkter, felanmälan, besiktningar och åtgärdshantering. För att få tillgång till Cityworks ska du arbeta för stadsmiljöförvaltningen inom ovanstående områden som entreprenör, byggledare eller liknande.

Ansök om behörighet till Cityworks via dokumentet ”Behörighetsmall Cityworks” till höger på sidan. Ifyllt dokument skickas till kompetens ”Systemstöd” som, efter godkännande av verksamhetsansvarig, återkopplar med inloggningsuppgifter

Vid frågor rörande Cityworks, kontaktas Kompetens ”Systemstöd” så fördelas din fråga till rätt mottagare.

Dokument
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.