Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Rännstensbrunnskartan är en applikation som enbart är till för funktionsuppdraget för att rensa och slamsuga brunnarna. Endast entreprenörer för det här uppdraget och dess uppdragsgivare med byggledare inom kommunen ska ha behörighet till applikationen.

Vid önskan om behörighet till applikationen kontakta uppdragets byggledare.