Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Projektören ska leverera teknisk dokumentation digitalt till projektverktyget enligt anvisningar från projektledaren.

Teknisk dokumentation ska även levereras till TKdok, se kompetens ”Teknisk dokumentation” till höger på sidan. TKdok är stadsmiljöförvaltningens mottagarfunktion för teknisk dokumentation. Leveransen sker antingen som en zip-fil innehållande den tekniska dokumentationen enligt 12DA2 Katalogstruktur eller en länk till den tekniska dokumentationen i stadsmiljöförvaltningens projektverktyg där TKdok enkelt kan ladda ned den. I undantagsfall kan även teknisk dokumentation levereras på USB-minne/hårddisk. Kontakta TKdok innan leverans för överenskommelse. Om leveransen innehåller handlingar med sekretess måste detta anges vid leverans samt vilka handlingar som är sekretessbelagda. Beställarens rutin avseende handlingar med sekretess ska följas, projektören kontaktar projektledaren för mer information innan leverans.

Nya eller förändrade anläggningar rörande Göteborgs spårvägsnät ska läggas in i bandatabasen. Leverans, utöver ovanstående, ska ske till ansvarig för bandatabasen, se kompetens ”Anläggningsregister spår”.

Se även 12HF Rutiner byggnadsverk  för leverans av handlingar till förvaltningssystemet BaTMan.

Vid leverans ska det tydligt framgå vilket projekt leveransen avser och vem avsändaren är. Är filen korrupt eller om nedladdningslänkar inte fungerar så ska det vara tydligt vem som ska kontaktas för att få en ny/kompletterande leverans.

För allmänna frågor om teknisk dokumentation, se kompetens ”Teknisk dokumentation” till höger på sidan. För specifika frågor avseende modellfiler, CAD-specifikationer och andra geodata, se kompetens ”TKgeodata” till höger på sidan.

Vid frågor om teknisk dokumentation vid extern exploatering (där privat eller kommunal byggherre bygger ut allmän plats) se kompetens ”Bevakande projektledare” till höger på sidan.

Dokument
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.