Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Rebecca Havedal

För att staden ska fortsätta leva och utvecklas krävs om- och nybyggnation, samtidigt som befintliga anläggningar behöver driftas och underhållas. För att dessa arbeten inte ska förhindra vardagslivet för de som vistas och verkar i staden eller negativt påverka stadens anläggningar finns vissa förutsättningar som måste uppfyllas för att man ska få utföra arbete i staden. Det handlar om planering av framkomlighet samt upprättande av avtal, beslut och tillstånd. Arbetet måste också samverkas och kommuniceras. Mycket av detta behöver göras innan man kan ansöka om ett starttillstånd för själva vägarbetet. I detta kapitel presenteras de förutsättningar som krävs för att få utföra arbete på ytor som förvaltas av stadsmiljöförvaltningen.

APG kapitel 2 innehåller följande underrubriker:
2.1.     Planering av tillfällig utformning
2.1.1       Hantering av trafik vid tillfällig utformning
2.1.2       Trafikföringsprincipens användning
2.2.     Avtal, tillstånd och beslut
2.2.1       Avtal
2.2.2       Polistillstånd/markupplåtelse
2.2.3       TA-plan (Trafikanordningsplan)
2.2.4       Starttillstånd
2.2.5       Beslut om tillfällig föreskrift
2.2.6       Tillstånd, beslut eller dispens från annan myndighet
2.3.     Kommunikation

Se fullständiga krav och rådstext i dokumenten ”Stadsmiljöförvaltningens krav för Arbete på gata” och ”Stadsmiljöförvaltningens råd för Arbete på gata”.