Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Väghållare

Vägnätet i kommunen är indelat i kommunala gator, statliga vägar och enskilda vägar. I NVDB (nationell vägdatabas) kan man ta del av information om väghållare.

Kommunala gator

Kommunen – stadsmiljöförvaltningen är normalt väghållare för kommunala gator inom Göteborgs kommun.

Statliga vägar

Trafikverket är väghållare för det statliga vägnätet i hela kommunen. Det innefattas av numrerade Europavägar, riksvägar och Länsvägar, vilka är beskrivna i NVDB.

Enskilda vägar

Enskilda vägar har privat väghållning. För enskilda vägar med kommunalt driftbidrag har stadsmiljöförvaltningen möjlighet att påverka utformning, standard och följsamhet gentemot kommunala policys och riktlinjer. I vissa fall kan enskilda vägar också ha statliga bidrag från Trafikverket.

Gång- och cykelvägar

Kommunen är normalt väghållare för gång- och cykelvägar på allmän plats.

Torgytor

Kommunen är normalt väghållare för torgytor på allmän plats.

Park och naturområden

Park- och naturområden på allmän plats förvaltas av stadsmiljöförvaltningen.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.