Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Regler och krav 

AMA Anläggning kod DEG.5

I närheten av bostadsområden (främst med tanke på lekande barn) och i livligt frekventerade strövområden, där faran plötsligt dyker upp exempelvis i tät vegetation, ska stängsel uppsättas ovanpå bergskärningar enligt följande.

Nära bostadsområde mm

Inom och i nära anslutning till bostads-, lek- och idrottsområden eller om bergsskärningen kapar av ett befintligt gångstråk, enligt figur nedan.

L = bergskärningslängd

H = bergskärningshöjd

Inom livligt frekventerade strövområden

 

Inom livligt frekventerade strövområden enligt figur nedan

L = bergskärningslängd

H = bergskärningshöjd

 

Ovanför tunnelpåslag

Ovanför tunnelpåslag sätts 2,0 m högt nätstängsel.

Utmed bergslänter på ömse sidor om påslaget sätts 1,0 m högt stängsel på samma sätt som inom livligt frekventerade strövområden.