Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Värdering av träd ska ske i samband med:

  • Bestämning av vitesbelopp för träd i riskzon vid byggnation eller ledningsschakt
  • Skadeståndsanspråk vid olika typer av skadegörelse på träd
  • Ersättning vid olika typer av schaktningar och ledningsdragningar i trädens rotsystem
  • Trafikskador
  • Skador på grund av miljögifter och ändrad vattenföring i marken
  • Skador vid markkompaktering

 

En grundläggande princip vid beräkning av ett träds ekonomiska värde är att det ska motsvara kostnaderna för att anskaffa och på samma växtplats, etablera ett träd av samma art, utseende och storlek.

Värdering och kostnadsreglering ska ske enligt Alnarpsmetoden. Värdering ska utföras av stadsmiljöförvaltningen/exploateringsförvaltningen godkänd trädvärderare. För kontakt se Kompetens ”Träd” till höger på sidan. 

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.