Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

I detta kapitel finner du information om stadsmiljöförvaltningens befintliga tekniska anläggningar/system såsom avfuktare, cykelpumpar, elstolpar för torghandel, fläktar, hissar, katodskydd, markvärme, oljeavskiljare, pumpstationer och rulltrappor.

Kapitlet beskriver drift och underhåll, ansvarsgränser och regler för arbeten på anläggningarna.

Önskas teknisk dokumentation för en befintlig anläggning tas kontakt med förvaltare, se kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar” till höger på sidan.