Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

I detta kapitel finner du information om trafikkontorets befintliga tekniska anläggningar/system såsom avfuktare, cykelpumpar, elstolpar för torghandel, fläktar, hissar, katodskydd, markvärme, oljeavskiljare, pumpstationer och rulltrappor.

Kapitlet beskriver drift och underhåll, ansvarsgränser och regler för arbeten på anläggningarna.

Alla underkapitel är ännu inte klara. Önskas teknisk dokumentation för en befintlig anläggning tas kontakt med förvaltare, se kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Kontakter