Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Förutom vad som anges i kapitlet 12HA Normer trafikbelastade byggnadsverk, gäller följande regelverk med gällande uppdateringar och tillägg för vägtunnlar.

  • Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2015:27 samt TSFS 2016:45
  • Krav tunnelbyggnad, TRVINFRA-00233
  • Råd tunnelbyggnad, TDOK 2016:0232