Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Ytliga dagvattenanläggningar för fördröjning och rening är relativt nytt för staden. Det finns ett stort antal lösningar med många varianter. Här redovisas några framtagna och godkända typer av lösningar som kan användas i staden. Standardritningarna behöver anpassas efter det aktuella projektets krav på rening och fördröjning samt platsens förutsättningar.

För typlösningarna som redovisas i underliggande avsnitt finns mall för driftsinstruktioner. Driftinstruktioner ska tas fram i projekteringen för varje specifik anläggning och följa med anläggningen i samband med driftöverlämning, se mer 12CG3 Driftförändring och 12CG4 Övertagandebesked.

Vid utformning av ny typ av dagvattenanläggning eller anläggning som avviker från stadradutformning ska heltäckande eller uppdaterad driftinstruktion tas fram.

Anläggningar som innebär rening ska anmälas till miljöförvaltningen innan de anläggs, se länkar om ”Reningskrav för dagvatten” och ”Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät och recipient”.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.