Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Se TH 12BH Trafiksignaler med underkapitel och 12CE5 IT-manual för signal och signalkabelplan med underkapitel, för mer information om vad som ska levereras till databasen för trafiksignaler kontakta kompetens ”Trafiksignaler” (Kommentar: Område A eller B) till höger på sidan.

Dokument och handlingar ska sorteras in i strukturen nedan för den tekniska dokumentationen som levereras enligt 12D Teknisk dokumentation och relationshandlingar med underkapitel.

Rubrikerna nedan överensstämmer med mapparna i mappstrukturen och de gråa rubrikraderna i dokumentöversikten. Om det i rubriken står ett förkortat namn inom parentes så har det namnet kortats ner i mappstrukturen för att undvika att sökvägen blir för lång, exempelvis DoU-instruktioner.

Bilder och video

Samtliga bilder och videos som berör verksamhetsområdet.

Byggvarudeklaration

Samtliga byggvarudeklarationer för verksamhetsområdet som behövs för att komplettera produktspecifikationer.

Drift- och underhållsinstruktioner (DoU-instruktioner)

Drift- och underhållsinstruktioner som behövs för att förvalta anläggning av berört verksamhetsområde.

Kvalitetsdokumentation

Av entreprenören överlämnad kvalitetsdokumentation och provning av material som berör verksamhetsområdet.

Material

Samtliga dokument som behövs för förvaltning och drift- och underhåll av material.

Materialgarantier

Samtliga garantibevis som berör verksamhetsområdet.

Återvunnet material

Sammanställning av återvunnet material.

Produktspecifikation

Produktspecifikationer för verksamhetsområdet anläggningar inklusive detaljer.

Tekniska handlingar

Samtliga tekniska handlingar som behövs för att förvalta anläggningar inom verksamhetsområdet.

Apparatrum

Samtliga handlingar som behövs för att förvalta anläggningar inom verksamhetsområdet.

Mjukvara för styrenhet

Se även 12BH Trafiksignaler med underkapitel.

Modellfiler

Modellfiler för uppdatering av verksamhetsområdets anläggningsregister.

Följande inkluderas relationshandlingen, om aktuellt:

 • Arbetsområde
 • Trafiksignal
 • Ledningar

Ritningar

Ritningsförteckning samt aktuella ritningar enligt följande:

 • Översiktsplan (0001-0099)
 • Befintliga förhållanden (0100-0199)
 • Ledningsplan (4000-4199)
 • Kabelplan (4220-4249)
 • Rivningsplan (4250-4399)
 • Lyktplan/belysningsplan (4400-4599)
 • Jordningsplan (4650-4699)
 • Specialritningar (9000-9299)
 • Kopplingsschema (Teknikskåp och styrsystem)
 • Använda eller justerade standardritningar (se 1BA Gällande standardritningar (Dwg) ), ritningsnumrering enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar.