Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Innan grönyta ska anläggas, måste tillräcklig dränering utföras.

Minsta totala tjocklek i millimeter, efter naturlig sättning, av växtjord och mineraljord som fukthållande lager.

Ex: 400 (300) = total överbyggnadstjocklek (varav mineraljord)

1) Bergbank ska grovjusteras och tätas

2) Önskar man en gräsyta med ängskaraktär sår man direkt i bef material med lämplig fröblandning

 

1) Bergbank ska grovjusteras och tätas

3) Extra viktigt med dränering av dessa material