Arkivversion 2021:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Gräsfrö ska uppfylla fodringarna för statsplombering, lägst klass D enligt Lantbruksstyrelsens Kungörelse om statsplombering av utsäde LSFS 1989:29.

Parkblandning (Aktivitetsytor) 

Fröblandning för skugga t.ex. alléer 

Trafik- och naturmarksblandning (Extensiv skötsel)