Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Gräsfrö ska uppfylla fodringarna för statsplombering, lägst klass D enligt Lantbruksstyrelsens Kungörelse om statsplombering av utsäde LSFS 1989:29.

Parkblandning (Aktivitetsytor) 

Tre typer av ängsfröblandning ersätter nuvarande trafik- och naturmarksblandningen och fröblandning för skugga.

  • Äng som anläggs på mager jord
  • Äng som anläggs på 0-18.
  • Äng i skugga.

 

För de två första ängstyperna (äng på mager jord och äng på 0-18) gäller:

Ängsfröblandningen är en blandning av blommande örter och gräs, och ska bestå av minst 25 örtarter. Arterna i listan nedan ska alltid vara med i fröblandningen. Övriga arter kan varieras, men ska alltid vara minst 25 st. Vikt-% örter 20, vikt-% gräs 80.

För ängar i skugga gäller:

Ängar i skugga är naturligt mindre artrika och ängsfröblandningen för ängar i skugga ska därför innehålla minst 10 olika örtarter. Vikt-% örter 20, vikt-% gräs 80.

 

Äng alternativt slåtter som anläggs på mager jord (markförhållanden normal-frisk):

Örter som ska ingå i fröblandningen:

Campanula persicifolia             stor blåklocka

Centaurea jacea                         rödklint

Centaurea scabiosa                   väddklint

Filipendula vulgaris                    brudbröd

Geum rivale                                  humleblomster

Hieracium umbellatum            flockfibbla

Hypericum perforatum            äkta johannesört

Leucanthemum vulgare          prästkrage

Plantago lanceolata                   svartkämpar

Primula veris                                gullviva

Rhinanthus serotinus               höskallra

Rumex acetosa                           ängssyra

Silene dioica                                 rödblära

Succisa pratensis                        ängsvädd

 

 

Äng alternativt slåtter som anläggs på 0-18: (lågvuxen, salttålig äng, markförhållanden torrt och näringsfattigt).

 

Örter som ska ingå i fröblandningen:

 

Armeria maritima                       strandtrift

Campanula rotundifolia           liten blåklocka

Centaurea jacea                         rödklint

Dianthus deltoides                    backnejlika

Galium verum                             gulmåra

Hieracium umbellatum            flockfibbla

Jasimone montana                    blåmunkar

Linaria vulgaris                            gulsporre

Lotus corniculatus                      kärringtand

Pilosella officinarum                 gråfibbla

Plantago laceolata                     svartkämpar

Plantago maritima                     gulkämpar

Potentilla argentea                   femfingerört

Rumex acetosella                       bergssyra

Sedum telephium                      kärleksört

Silene uniflora                             strandglim

Trifolium arvense                       harklöver

Viola tricolor                                 styvmorsviol

 

 

Äng alternativt slåtter i skugga:

 

Örter som ska ingå i fröblandningen:

 

Campanula cervicaria                skogsklocka

Campanula latifolia                    hässleklocka

Campanula trachelium             nässelklocka

Geranium sylvaticum                midsommarblomster

Myosotis sylvatica                      skogsförgätmigej

Potentilla erecta                         blodrot

Silene dioica                                 rödblära

Stellaria holostea                       buskstjärnblomma

Veronica officinalis                    ärenpris