Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

I den tidiga planeringen är det viktigt att ta hänsyn till både nya och befintliga ledningars placering, för att kunna säkerställa att tex nya träd eller andra planerade tekniska anläggningar får plats inom det utrymmet som finns att tillgå.

Förläggning av ledningar i allmän platsmark

All förläggning av nya ledningar eller anläggningar i allmän platsmark och annan kommunal mark som förvaltas av stadsmiljöförvaltningen, kräver ett godkänt ledningsläge av stadsmiljöförvaltningen och att markavtal upprättas mellan stadsmiljöförvaltningen och motparten. Ledningarna ska redovisas genom den nationella tjänsten Ledningskollen eller genom fastighetsrättsliga avtal som servitut eller ledningsrätt. För uppdrag inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag kan tjänsten Kommunala samlingskartan användas för att beställa ledningsunderlag ifrån Ledningskollen. Innan färdig bygghandling ska remisser delges ledningsägarna och riktlinjer för deras ledningar ska följas. För ytterligare information se 12AE1 Ledningsägare

Ledningskartor

För redovisning av ledningar används tjänsterna ledningskollen eller kommunala samlingskartan, se länk till höger. För mer information om tjänsterna, se Kommunala Samlingskartan.

Planerar du ett markarbete är det mycket att tänka på innan du påbörjar ditt arbete. Läs mer om starttillstånd och förhållningsregler i Bestämmelser för arbeten i kap 16A Ansök om tillstånd att gräva på offentlig plats.