Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Fördelning av axellaster av spårvagn

För spridning av axellaster genom räler, sliprar och ballast se SS-EN 1991-2, 6.3.6.

 

Dynamisk inverkan

Dynamikkoefficient beaktas vid vertikal lastpåverkan av spårvagnslast enligt 12HA1.2 Spårvagnslast SPV 1 och 12HA1.3 Spårvagnslast SPV 2 samt arbetståg enligt 12HA1.4 ArbetstågKoefficienten beräknas enligt SS-EN 1991-2, 6.4.5.2. Dynamikfaktor Φ2 får tillämpas för broar på alla banor.

 

Utmattning

Spårvagn

Utmattningskontroll utförs enligt SS-EN 1991-2 för järnvägsbroar. Med ändring av SS-EN 1991-2, 6.9 (2) och (3) ska utvärdering för utmattning göras för två trafiksammansättningar av spårvagnslast SPV 2 (12HA1.3):

Fall 1. Tågsammansättning SPV 2 med en vagn

  • Tågets massa är 60 ton
  • Antal tåg per dygn = 1142
  • Trafikvolym = 25∙106 ton per år

Fall 2: Tågsammansättning SPV 2 med två vagnar

  • Fast avstånd 8,4 m mellan vagnarna.
  • Tågets massa är 120 ton
  • Antal tåg per dygn = 571
  • Trafikvolym = 25∙106 ton per år

Om inte annat anges i den objektspecifika tekniska beskrivningen ska det antas att bron passeras av ett årligt tonnage av 25∙106 ton på varje spår.

Om inte annat anges i den objektspecifika tekniska beskrivningen ska utmattningslasten belasta ett spår i taget.

Utmattningslast beräknas med dynamisk faktor och exklusive faktorn α.

Kontroll av utmattning för stålkonstruktioner ska utföras med delskadehypotes enligt SS-EN 1993-1-9, Annex A.

Kontroll av utmattning för betongkonstruktioner ska utföras med delskadehypotes enligt
SS-EN 1992-1-1 och SS-EN 1992-2. Förenklad metod för verifiering av järnvägsbroar i SS-EN 1992-2, Bilaga NN är inte tillämpbar.

 

Vägtrafik

Trafikkategori vid bestämning av antalet Nobs anges i den objektspecifika tekniska beskrivningen

Förutsättningar för tillfällig bro bestäms i varje särskilt fall av stadsmiljöförvaltningen och anges i den objektspecifika redogörelsen för konstruktionsarbetets förutsättningar och metoder (RKFM).