Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Fördelning av axellaster av spårvagn

För spridning av axellaster genom räler, sliprar och ballast se SS-EN 1991-2, 6.3.6.

 

Dynamisk inverkan

Dynamikkoefficient beaktas vid vertikal lastpåverkan av spårvagnslast enligt 12HA1.2 Spårvagnslast SPV 1 och 12HA1.3 Spårvagnslast SPV 2 samt arbetståg enligt 12HA1.4 ArbetstågKoefficienten beräknas enligt SS-EN 1991-2, 6.4.5.2. Dynamikfaktor Φ2 får tillämpas för broar på alla banor.

 

Utmattning

Spårvagn

Utmattningskontroll utförs enligt SS-EN 1991-2 för järnvägsbroar. Med ändring av SS-EN 1991-2, 6.9 (2) och (3) ska utvärdering för utmattning göras för två trafiksammansättningar av spårvagnslast SPV 2 (12HA1.3):

Fall 1. Tågsammansättning SPV 2 med en vagn

  • Tågets massa är 60 ton
  • Antal tåg per dygn = 1142
  • Trafikvolym = 25∙106 ton per år

Fall 2: Tågsammansättning SPV 2 med två vagnar

  • Fast avstånd 8,4 m mellan vagnarna.
  • Tågets massa är 120 ton
  • Antal tåg per dygn = 571
  • Trafikvolym = 25∙106 ton per år

Om inte annat anges i den objektspecifika tekniska beskrivningen ska det antas att bron passeras av ett årligt tonnage av 25∙106 ton på varje spår.

Om inte annat anges i den objektspecifika tekniska beskrivningen ska utmattningslasten belasta ett spår i taget.

Utmattningslast beräknas med dynamisk faktor och exklusive faktorn α.

Kontroll av utmattning för stålkonstruktioner ska utföras med delskadehypotes enligt SS-EN 1993-1-9, Annex A.

Kontroll av utmattning för betongkonstruktioner ska utföras med delskadehypotes enligt
SS-EN 1992-1-1 och SS-EN 1992-2. Förenklad metod för verifiering av järnvägsbroar i SS-EN 1992-2, Bilaga NN är inte tillämpbar.

 

Vägtrafik

Trafikkategori vid bestämning av antalet Nobs anges i den objektspecifika tekniska beskrivningen

Förutsättningar för tillfällig bro bestäms i varje särskilt fall av stadsmiljöförvaltningen och anges i den objektspecifika redogörelsen för konstruktionsarbetets förutsättningar och metoder (RKFM).

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.