Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Alla anläggningar som byggs ska dokumenteras för att säkerställa god förvaltning. Till hjälp används dokumentöversikten för att säkerställa att rätt och kvalitetssäkrad dokumentation och ritningar inkommer till förvaltaren.

Till höger på sidan hittar du mallen för dokumentöversikten med tillhörande instruktion som beskriver hur du ska arbeta med dokumentöversikten. Du hittar även ett exempel på en ifylld dokumentöversikt till höger på sidan.

Kapitlet och dess underkapitel beskriver vilken teknisk dokumentation projektet ska leverera till trafikkontorets- och park- och naturförvaltningens förvaltare.

Dokumentöversikten ska användas i alla projekt för att säkerställa att korrekt teknisk dokumentation tas fram, kvalitetssäkras samt levereras till förvaltaren.

Nedan bild beskriver schematiskt flödet av dokumentöversikten i ett normalt anläggningsprojekt.

Figur 1: Flödet av teknisk dokumentation genom hela processen.

Nedan bild beskriver schematiskt flödet av kartdata i ett normalt anläggningsprojekt.

Figur 2: Kartinformation – flöde
Dokument