Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Syftet med dokumentöversikten är att minska kostnaden för hantering och framställning av teknisk dokumentation samt uppfylla gällande lagkrav för arkivering av relationshandlingen i en kommunal förvaltning.  

I ”dokumentöversikt exempel” till höger kan du ladda ner en ifylld dokumentöversikt som visar hur alla kolumner ska fyllas i, skrollar du till höger finns även en vägledning till var i mappstrukturen respektive dokument ska sparas.

Beskrivning 

Nedan visas en översikt över den tekniska dokumentation som kan vara aktuell att hantera i ett projekt. Projektör ansvarar för att sammanställa dokumentöversikten till en dokumentöversikt för aktuellt projekt. Alla anläggningar som projektet bygger ska dokumenteras. Beställaren beslutar om omfattning av projektdokumentation som ska redovisas i projektets slutleverans. 

Till höger på sidan finns ett exempel på hur en ifylld dokumentöversikt ska se ut. Det finns även definierat i exemplet var i katalogstrukturen filerna ska sparas.
Projektören kan lägga till en kolumn längst till höger i dokumentöversikten som heter ”Anteckningar” om det finns behov. 

 

Förklaring av dokumenthuvudet

Förklaring av kolumner

Dokument