Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Alla anläggningar som byggs ska dokumenteras för att säkerställa god förvaltning. Till hjälp används dokumentöversikten för att säkerställa att rätt och kvalitetssäkrad dokumentation och ritningar inkommer till förvaltaren.

Till höger på sidan hittar du mallen för dokumentöversikten med tillhörande instruktion som beskriver hur du ska arbeta med dokumentöversikten. Du hittar även ett exempel på en ifylld dokumentöversikt till höger på sidan.

Kapitlet och dess underkapitel beskriver vilken teknisk dokumentation projektet ska leverera till stadsmiljöförvaltningens förvaltare. Observera att om projektet utförs i exploateringsförvaltningens regi ska de dokument som inte berör stadsmiljöförvaltningens anläggningar inte skickas med. Arkivering av projektets resultat ska ske hos exploateringsförvaltningen. Kontakta projektledare för mer information.

Dokumentöversikten ska användas i alla projekt för att säkerställa att korrekt teknisk dokumentation tas fram, kvalitetssäkras samt levereras till förvaltaren.

Nedan bild beskriver schematiskt flödet av dokumentöversikten i ett normalt anläggningsprojekt.

Figur 1: Flödet av teknisk dokumentation genom hela processen.

Nedan bild beskriver schematiskt flödet av kartdata i ett normalt anläggningsprojekt.

Figur 2: Kartinformation – flöde
Dokument

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.