Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Rebecca Havedal

Spårtrafik och arbeten i eller i närhet av spårtrafik faller under särskild lagstiftning och har således ett eget regelverk. APG reglerar inte arbeten i eller i närhet av spår utan har endast för avsikt att ge en grundläggande information samt förståelse för när det kan bli aktuellt att förhålla sig till regelverket som omfattar spår, nämligen spårvägsbanans säkerhetsordning (SÄO), se länk till SÄO till höger på denna sida.

APG kapitel 10 innehåller följande underrubriker:
10.1.       Spårvägsbanans säkerhetsordning
10.1.1     Den som omfattas av säkerhetsordningen
10.2.       Arbete i eller i farlig närhet av spår

För information om utbildningar, se 13IA Utbildning spår.

Observera att om du befinner dig i ytterkant av spårområdet kan både APG och SÄO gälla. Vid konflikt är alltid Säkerhetsordningen överordnad APG.

Dokument
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.