Arkivversion 2021:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Trafikkontorets strategi och inriktning för vinterväghållning presenteras i lathunden nedan.

*Bostadsgator 12 timmar gäller idag i alla stadsdelar förutom Älvsborg, Norra Hisingen, Torslanda, Bergsjön, Kortedala och Angered. Inom fyra år har alla stadsdelar 12 timmars åtgärdstid.

Tiderna ovan gäller en normalvinter och ett normalsnöfall. Om det kommer 10cm snö eller mer går det inte att hålla åtgärdstiderna. Tiderna fördröjs och trafikkontoret får gå tillbaka ytterligare ett tillfälle (eller så länge det snöar) och ploga om på nytt. Skulle det bli riktigt mycket snö får trafikkontoret helt enkelt prioritera framkomlighet i första hand för kollektivtrafik och gående.

Inom momentet halkbekämpning och snöröjning finns bostadsgator, eller delar av bostadsgator, som benämns backprogram. Backprogram innebär att trafikkontoret åtgärdar dessa gator före andra i ett område då de anses vara så branta att de måste få en tidig åtgärd för att kunna köras på. Förutom flis på dessa gator lägger trafikkontoret även ut salt.

Vid snöröjning prioriteras sträckor till förskolor och skolor liksom gångvägar till kollektivtrafikhållplatser.

I centrum finns det många gator som är smala eller på annat sätt saknar möjlighet till snöhögar. Från dessa gator måste trafikkontoret köra bort snön.

På gator där det kör kollektivtrafik finns också krav att entreprenören ska ploga både köryta och väntytan på en hållplats.

Det får inte plogas upp snövallar i ändarna på hållplatser. Dels är de siktskymmande och dels svänger bussars överhäng ut över hållplatsen och kan skrapa i dessa snövallar.

Öppning mellan spårområde och körbana ska plogas.

Så kallad moddplogning ska alltid ske efter snöfall om det råder töväder.

Modd som slungats ut på gång eller cykelbana måste åtgärdas.

Snöröjning i spårområde kör efter planerade rutter. Rengöring av växlar ska inte påbörjas förrän snöröjningsfordon passerat.

 

Kontakter