Arkivversion 2021:2
Foto: Mats Udde Jonsson

Trafikkontoret ansvarar för markvärme på ett antal platser inom kommunen.

Markvärme har fjärrvärmenätets varmvatten som energikälla.

Uppvärmda ytor redovisas som raster i den Kommunala Samlingskartan (KSK), se 12AB2 Kommunala Samlingskartan (KSK) för mer information.

Önskas teknisk dokumentation för en befintlig anläggning för markvärme tas kontakt med förvaltare, kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar”.

Marvärme som byggs eller underhålls ska uppfylla ställda krav i dokument ”Projektering och byggnation av markvärme” som finns till höger på sidan.

Dokument
Kontakter