Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Mats Udde Jonsson

Trafikkontoret ansvarar för markvärme på ett antal platser inom kommunen.

Markvärme har fjärrvärmenätets varmvatten som energikälla.

Uppvärmda ytor redovisas som raster i den Kommunala Samlingskartan (KSK), se 12AB2 Kommunala Samlingskartan (KSK) för mer information.

Markvärme som projekteras och byggs ska uppfylla ställda krav i dokumentet ”Projektering och byggnation av markvärme” som finns till höger på sidan.

Önskas teknisk dokumentation för en befintlig anläggning tas kontakt med förvaltare, se kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar”.

Dokument
Kontakter